BFN remitterar regelverk för redovisning av fusion

27 juni, 2019

Bokföringsnämnden (BFN) har beslutat remittera ett förslag på allmänna råd om redovisning av fusion med tillhörande vägledning. Samtidigt fattar myndigheten beslut om konsekvensutredningen. Förslag på allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion, konsekvensutrdeningen samt remissbrev finns på BFN:s webb. Remisstiden går ut 15 oktober 2019.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp