BFN remitterar förslag på allmänna råd om bokföring i konkurs

2 juli, 2019

19 juni 2019 beslutade Bokföringsnämnden (BFN) att remittera förslag på allmänna råd om bokföring i konkurs. I förslaget står bland annat att varje konkursbo ska ha en separat bokföring och att bokföringen för ett konkursbo inte får blandas ihop med förvaltarens egen bokföring. Remisstiden går ut 13 september 2019. Mer information på Bokföringsnämndens webb.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp