BFN om EU-kommissionens riktlinjer för hållbarhetsrapportering

28 februari, 2019

Genom att uppdatera de icke-bindande riktlinjerna för hållbarhetsrapportering och arbeta för en grönare ekonomi hoppas EU-kommissionen öka öppenheten i företagens rapportering. Nu uppmärksammar Bokföringsnämnden (BFN) att kommissionen som en följd av det har publicerat en konsultation, som ska besvaras senast 20 mars 2019. Mer information på bfn.se.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp