BFN om EU-kommissionens riktlinjer för hållbarhetsrapportering

28 februari, 2019

Genom att uppdatera de icke-bindande riktlinjerna för hållbarhetsrapportering och arbeta för en grönare ekonomi hoppas EU-kommissionen öka öppenheten i företagens rapportering. Nu uppmärksammar Bokföringsnämnden (BFN) att kommissionen som en följd av det har publicerat en konsultation, som ska besvaras senast 20 mars 2019. Mer information på bfn.se.

Annons
Annons

”Att bli auktoriserad har alltid varit ett mål”

26 april, 2019 Balans följer: I höst jagar Fredrik Bäck, redovisningskonsult på BDO i Uppsala, auktorisationen hos FAR.

Eva Lindström har koll på EU-pengarna

23 april, 2019 Sverige betalar årligen 24-44 miljarder kronor till EU. Hur vet vi att pengarna redovisas rätt?

Ökad efterfrågan på auktoriserade redovisningskonsulter

17 april, 2019 Allt fler kreditgivare ställer krav. Saknas revisor i bolaget ska det finnas en auktoriserad redovisningskonsult.

Interna diskussioner på KPMG om vd-posten

12 april, 2019 Arbetet med att utse en ny vd på KPMG fortsätter. Ordförande Björn Hallin kommenterar.

Uppsats om IFRS 3 får pris

11 april, 2019 Jasmina Fredelind och Matilda Hellman: Dessa faktorer påverkar valet av goodwill-metod i europeiska företag.

 Upp