Bokföringsnämnden direktupphandlar översyn av K3-reglerna

8 oktober, 2019

Bokföringsnämnden (BFN) har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av K3 i de delar som rör redovisning av materiella anläggningstillgångar. Därför gör nu BFN en direktupphandling av konsulttjänst.

Konsultuppdraget ingår i översynen av K3-regelverkets allmänna råd avseende 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) rörande de delar som avser redovisning av materiella anläggningstillgångar. De delar som berörs är anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning av bostadshus samt delar som hänger samman med dessa. Här är underlaget till direktupphandlingen.

Offert ska lämnas senast den 21 oktober 2019.

Far Online

Tänka kundvärde ett måste i konsultens roll  

2 april, 2020 "Redovisnings- och lönekonsulter behöver gå mer mot den coachande rådgivarens roll och fokusera på kundvärdet."

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

 Upp