Bokföringsnämnden direktupphandlar översyn av K3-reglerna

8 oktober, 2019

Bokföringsnämnden (BFN) har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av K3 i de delar som rör redovisning av materiella anläggningstillgångar. Därför gör nu BFN en direktupphandling av konsulttjänst.

Konsultuppdraget ingår i översynen av K3-regelverkets allmänna råd avseende 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) rörande de delar som avser redovisning av materiella anläggningstillgångar. De delar som berörs är anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning av bostadshus samt delar som hänger samman med dessa. Här är underlaget till direktupphandlingen.

Offert ska lämnas senast den 21 oktober 2019.

Annons
Annons

Myndighetssatsning mot välfärdsbrottslighet

22 oktober, 2019 Myndigheterna arbetar allt närmare varandra för att bekämpa brott mot välfärdssystemen. 

FAR:s disciplinnämnd får färre anmälningar

22 oktober, 2019 Antalet anmälningar till FAR:s disciplinnämnd har minskat betydligt, visar en sammanställning.

Stor potential i digital ekonomisk rapportering

18 oktober, 2019 Digital rapportering får ett genombrott i år, spår Björn Rydberg, EY, samt XBRL Sweden.

SBO-rapportering gynnar revision av europeiska banker

17 oktober, 2019 SBO-rapportering leder till öppnare och mer meningsfulla revisioner i europeiska banker.

Deskjockeys har Norden som spelplan

14 oktober, 2019 Deskjockeys från Sverige öppnar kontor i Helsingfors med målet att bli nordiska digitala specialister.

 Upp