Bokföringsnämnden direktupphandlar översyn av K3-reglerna

8 oktober, 2019

Bokföringsnämnden (BFN) har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av K3 i de delar som rör redovisning av materiella anläggningstillgångar. Därför gör nu BFN en direktupphandling av konsulttjänst.

Konsultuppdraget ingår i översynen av K3-regelverkets allmänna råd avseende 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) rörande de delar som avser redovisning av materiella anläggningstillgångar. De delar som berörs är anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning av bostadshus samt delar som hänger samman med dessa. Här är underlaget till direktupphandlingen.

Offert ska lämnas senast den 21 oktober 2019.

Annons
Far Online

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk om nya webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram Agoy som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

”Ju mer man ger desto mer får man tillbaka”

26 juni, 2020 En byrå som hjälper andra blir del av attraktionskraften i kampen om bra medarbetare.

Revisorer går mot ny yrkesroll

25 juni, 2020 Färsk studie: Anamma nya tekniska lösningar ett måste om revisorn vill hålla sig a jour.

 Upp