Bokföringsnämnden direktupphandlar översyn av K3-reglerna

8 oktober, 2019

Bokföringsnämnden (BFN) har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av K3 i de delar som rör redovisning av materiella anläggningstillgångar. Därför gör nu BFN en direktupphandling av konsulttjänst.

Konsultuppdraget ingår i översynen av K3-regelverkets allmänna råd avseende 4 kap. årsredovisningslagen (1995:1554) rörande de delar som avser redovisning av materiella anläggningstillgångar. De delar som berörs är anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning av bostadshus samt delar som hänger samman med dessa. Här är underlaget till direktupphandlingen.

Offert ska lämnas senast den 21 oktober 2019.

Annons
Annons

Först ut med separata uppladdningar

19 februari, 2020 Nu har de första årsredovisningarna och revisionsberättelserna lämnats in till Bolagsverket via separata filer.

Äntligen Auktoriserad Redovisningskonsult FAR: ”Lättnad att få resulta­tet”

17 februari, 2020 Auktoriserad Redo­visningskonsult FAR. Balans har följt Fredrik Bäck från förberedelsekurs till tentamen.

Digital revisionsberättelse separat – flera programvaruleverantörer godkända

14 februari, 2020 Tre programvaruleverantörer erbjuder uppladdning av årsredovisningen och revisionsberättelsen från separata filer - fler på ingång.

Ägarna till Adrian & Partners lämnar – blir revisionskonsulter

13 februari, 2020 Nu ska Helena Adrian och Mats Olsson skapa sig en ny karriär som fristående revisionskonsulter.

Premiär för Karin Direkt

11 februari, 2020 Karin Apelman startar Karin Direkt - ny kommunikationskanal där hon kommenterar aktuella branschfrågor.

Sandra Törnblad den yngsta som klarat revisorsprovet: ”Fortfarande lite overkligt”

10 februari, 2020 Sandra Törnblad från Dillon i Malmö bland de 49 procenten som klarade senaste revisorsprovet.

 Upp