BFN beslutar om nya allmänna råd

23 juni, 2020

Med anledning av covid-19 har Bokföringsnämnden beslutat om nya allmänna råd kring vissa redovisningsfrågor. Det allmänna rådet rör hyra och leasing och innebär att företag som tillämpar K2- eller K3-regelverk får redovisa rabatt på hyra och leasingavgifter till följd av coronaviruset i den period av räkenskapsåret som rabatten är hänförlig till. Att komma ihåg är att det inte gäller leasingavtal som redovisas som ett finansiellt leasingavtal. Det allmänna rådet samt vissa följdändringar gäller från 17 juni och får tillämpas för räkenskapsår som avslutas 31 mars 2020 eller senare.

Annons
Far Online

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

”Ju mer man ger desto mer får man tillbaka”

26 juni, 2020 En byrå som hjälper andra blir del av attraktionskraften i kampen om bra medarbetare.

Revisorer går mot ny yrkesroll

25 juni, 2020 Färsk studie: Anamma nya tekniska lösningar ett måste om revisorn vill hålla sig a jour.

Torbjörn Westman – i hållbarhetens tjänst

24 juni, 2020 Torbjörn Westman: Att arbeta i branschen för revisorns roll, kvalitetssäkringen och tryggheten är jäkligt roligt.

 Upp