BDO halkar ner i M&A-ranking

22 februari, 2019

Efter två års högsta pallplats, där Thomson Reuters listar de mest aktiva finansiella rådgivarna i företagstransaktioner inom small-cap, har den positiva trenden brutits för BDO. Företaget bibehåller dock en topp 3-placering, enligt ett pressmeddelande på fredagen.

Under 2018 var BDO i Sverige inblandade i 23 affärer till ett sammanlagt värde av 134 miljoner US-dollar. Största delen av affärerna är inom segmentet small-cap, alltså upp till ett värde om 50 miljoner US-dollar.

Läs mer: BDO toppar M&A-statistik

Läs mer: BDO toppar M&A-statistik för andra året i rad

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp