BDO fokuserar på jämställdhet

21 januari, 2019

BDO satsar på nya sätt att sprida kunskap och dela affärskontakter mellan kollegor, samt få fler kvinnor att stanna och göra karriär på BDO. Det genom coachningsprogrammet YOU, som startades för ett år sedan. Det meddelar BDO nu på webben.

Enligt Patrick Lis, senior skatterådgivare som är med i programmet, handlar det om att ”försöka skapa en rättvis spelplan för både kvinnor och män”. Som senior skatterådgivare är hans roll i gruppen att vara mentor åt Sarah Backlund, skattejurist och momsexpert.

– I och med att han har varit i min situation har han kunnat komma med  konstruktiv feedback och dela med sig av sina erfarenheter och sätt att se på saker och ting. Det har också öppnat upp för att jag fått tillgång till ett större affärsnätverk med nya kontakter både internt och externt, berättar Sarah Backlund på BDO:s webb.

Annons

Hovrättens friande dom mot Grant Thornton står fast

17 maj, 2019 Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet mellan Troms Kraft och Grant Thornton.

Saldo Redovisnings vd utnämnd till supertalang

16 maj, 2019 Matias Aphram, vd Saldo Redovisning, har utsetts till en av Sveriges 101 Supertalanger 2019.

Fortsatt skyhögt förtroende för revisionsbranschen

13 maj, 2019 Förtroendet och kundnöjdheten i revisionsbranschen är fortsatt mycket stark jämfört med andra branscher.

Månadens medlem: Sven-Arne Nilsson

10 maj, 2019 Sven-Arne Nilsson är redovisningsspecialist på Deloitte och har studerat hur företagen identifierar immateriella tillgångar.

Experten: Nya regler för vouchers – det här gäller

8 maj, 2019 Britt-Inger Andersson svarar på de vanligaste frågorna kring nya regler för vouchers.

 Upp