Avbetalningsplan för uppskjuten skatt

2 september, 2021

Cirka 51 000 företag har utnyttjat möjligheten att skjuta upp skatter och avgifter. Av den totala summan på 54,2 miljarder har 24,1 miljarder redan betalats tillbaka. En stor del av den resterande summan skulle ha betalats tillbaka till våren, men nu vill regeringen förlänga anståndstiden och införa en avbetalningsplan för företagen.

Regeringen kommer att presentera ett förslag till riksdagen under hösten, men meningen är att åtgärderna ska träda i kraft 7 mars 2022.

− Det här ger den ekonomiska återhämtningen i landet mer tid, men förslaget är också välkommet för rådgivare och deras kunder. Nu får vi se hur läget är när denna tidsfrist börjar löpa ut, om förslaget antas så som det presenteras, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

-> Läs mer på tidningenresultat.se

-> Läs mer på regeringen.se

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp