Aspia rekryterar stort inom lön

26 april, 2019

Just nu rekryterar Aspia till lönecenter runt om i landet och i Danmark, samt erbjuder praktik på flera orter, meddelar de på LinkedIn. En sökning på Aspias webb visar lediga platser såsom:

  • Lönekonsult i Växjö och Köpenhamn
  • Lönepraktik i Stockholm och Uppsala
  • Nordisk projektledare inom lön

Mer information på Aspias webb.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp