Ändring av grundlagen efter granskning av Riksrevisionen

15 november, 2018

Det var i mitten av 2016 som DN i en rad artiklar kunde visa hur riksrevisorer misskött sitt uppdrag, bland annat genom att lägga sig i utredningar som berörde dem själva. De tre riksrevisorerna avgick till följd av graskningen och Riksdagens konstitutionsutskott (KU) tillsatte en utredning. För att kunna ändra en grundlag som regeringsformen behövs två omsröstningar i riksdagen med ett val emellan. Och på onsdagen blev det klart att de föreslagna ändringar kommer att gå igenom, skriver DN på webben. De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2019.

Läs mer: Riksrevisionens framtid under lupp

Lagändringarna innebär bland annat:

  • Antalet riksrevisorer kan ändras snabbare.
  • Bestämmelsen förs över från regringsformen till riksdagsordningen.
  • KU får rätt att tillsätta en utredning som i sin tur kan ligga till grund för att skilja en riksrevisor från sitt uppdrag.
  • För att en riksrevisor ska skiljas från sitt uppdrag kommer det att krävas en kvalificerad majoritet i riksdagen.
  • Riksrevisionens rätt att kräva in information från andra myndigheter förtydligas i regeringsformen.

Läs mer: Extern granskning av Riksrevisionen presenterad

Annons
Annons

Hovrättens friande dom mot Grant Thornton står fast

17 maj, 2019 Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet mellan Troms Kraft och Grant Thornton.

Saldo Redovisnings vd utnämnd till supertalang

16 maj, 2019 Matias Aphram, vd Saldo Redovisning, har utsetts till en av Sveriges 101 Supertalanger 2019.

Fortsatt skyhögt förtroende för revisionsbranschen

13 maj, 2019 Förtroendet och kundnöjdheten i revisionsbranschen är fortsatt mycket stark jämfört med andra branscher.

Månadens medlem: Sven-Arne Nilsson

10 maj, 2019 Sven-Arne Nilsson är redovisningsspecialist på Deloitte och har studerat hur företagen identifierar immateriella tillgångar.

Experten: Nya regler för vouchers – det här gäller

8 maj, 2019 Britt-Inger Andersson svarar på de vanligaste frågorna kring nya regler för vouchers.

 Upp