Ändring av grundlagen efter granskning av Riksrevisionen

15 november, 2018

Det var i mitten av 2016 som DN i en rad artiklar kunde visa hur riksrevisorer misskött sitt uppdrag, bland annat genom att lägga sig i utredningar som berörde dem själva. De tre riksrevisorerna avgick till följd av graskningen och Riksdagens konstitutionsutskott (KU) tillsatte en utredning. För att kunna ändra en grundlag som regeringsformen behövs två omsröstningar i riksdagen med ett val emellan. Och på onsdagen blev det klart att de föreslagna ändringar kommer att gå igenom, skriver DN på webben. De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2019.

Läs mer: Riksrevisionens framtid under lupp

Lagändringarna innebär bland annat:

  • Antalet riksrevisorer kan ändras snabbare.
  • Bestämmelsen förs över från regringsformen till riksdagsordningen.
  • KU får rätt att tillsätta en utredning som i sin tur kan ligga till grund för att skilja en riksrevisor från sitt uppdrag.
  • För att en riksrevisor ska skiljas från sitt uppdrag kommer det att krävas en kvalificerad majoritet i riksdagen.
  • Riksrevisionens rätt att kräva in information från andra myndigheter förtydligas i regeringsformen.

Läs mer: Extern granskning av Riksrevisionen presenterad

Flyttad redovisning av momsen skapar ny oro bland löne- och redovisningskonsulter

14 februari, 2019 Nytt bakslag för många konsulter. 1 mars ändras sättet att redovisa momsen på Skatteverkets webb.

”Därför behövs en HQ-kommission”

14 februari, 2019 Carl Svernlöv om HQ-affären: ”Den centrala frågan är om FI verkligen hade fog för återkallelsen.”

NRF i Stockholm – hetaste frågorna 2019

13 februari, 2019 Under onsdagen träffas Nordiska Revisorsförbundet (NRF) för att komma överens om vägen framåt.

Skatteverket efter kritiken: ”Önskemålen finns på vår prioriterade lista”

13 februari, 2019 Nu ska Skatteverket se över vad som behöver ändras i AGI-systemet.

Skatteverkets system för AGI ger konsulterna extraarbete

13 februari, 2019 Redovisningskonsulter och lönekonsulter har stött på problem när de använt Skatteverkets nya tjänst AGI.

Redovisningskonsulten som blev ekonomichef

12 februari, 2019 Ann-Sofie Kjellberg, tidigare auktoriserad redovisningskonsult på PwC/Aspia och FAR-aktiv, kan titulera sig ny ekonomichef på Mazars. 

 Upp