Amerikan vann EY World Entrepreneur Of The Year

17 juni, 2019

Svenske Urban Edenström från Stronghold Invest, fick se sig slagen av amerikanen Brad Keywell, vd på Uptake Technologies, Inc. i USA, när EY World Entrepreneur Of The Year gick av stapeln i Monte Carlo härom veckan. Brad Keywell är den tredje vinaren från USA, i prisets 19-åriga historia.

EY Entrepreneur Of The Year genomförs varje år på regional, nationell och internationell nivå. Urban Edenström som representerade Sverige hamnade på en delad andraplats tillsammans med övriga finalister i Monaco.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp