AI mer känt än RPA bland företagsledare

19 november, 2019

AI, Artificiell intelligens är en relativt välkänd teknik bland företagsledare och chefer, medan kunskaperna är lägre inom RPA, Robotic process automation och blockkedjor. Det visar en enkät från Mazars, som avser 600 chefer i Kina, Indien, Tyskland, USA och Storbritannien.

Enkäten avser chefernas kännedom om och förståelse för fem tekniker: AI, Artificiell intelligens, RPA, Robotic process automation, IOT, Internet of things, blockkedjor och affärssystem. Bland chefer i Kina ligger kunskaperna inom ovanstående högst, följt av Tyskland och Indien.

Annons
Far Online

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

 Upp