AI mer känt än RPA bland företagsledare

19 november, 2019

AI, Artificiell intelligens är en relativt välkänd teknik bland företagsledare och chefer, medan kunskaperna är lägre inom RPA, Robotic process automation och blockkedjor. Det visar en enkät från Mazars, som avser 600 chefer i Kina, Indien, Tyskland, USA och Storbritannien.

Enkäten avser chefernas kännedom om och förståelse för fem tekniker: AI, Artificiell intelligens, RPA, Robotic process automation, IOT, Internet of things, blockkedjor och affärssystem. Bland chefer i Kina ligger kunskaperna inom ovanstående högst, följt av Tyskland och Indien.

FAR Online

Hans Peter Larsson gillar att sticka ut

13 december, 2019 Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, har blivit en av Skattesveriges främsta röster.

Agoyit vill revolutionera redovisningen

12 december, 2019 Agoyit, med vd Carl-Magnus Falk, lanserar ett nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram.

AGI hetaste frågan inom lön

11 december, 2019 Arbetsgivardeklarationer på individnivå är hetaste frågan inom lön inför 2020, enligt lönekonsulter.  

Bolagsverket utökar tjänst för digital inlämning

10 december, 2019 Snart kan digitala årsredovisningar och revisionsberättelser laddas upp var för sig

Fika med Maria Lantz: Arbetar för digitalisering

9 december, 2019 FAR arbetar för ökad digitalisering och för att förenkla regelverken.

Inhemsk rapporteringsplikt skjuts upp

6 december, 2019 Förslaget om inhemsk rapporteringsplikt för skatterådgivare skjuts på framtiden. Men DAC6 genomförs.

 Upp