Accountancy Europe söker Senior Communications Advisor

2 juni, 2018

Brinner du för revisions- och rådgivningsbranschen, samtidigt som du är en fena på kommunikation? Då kanske tjänsten som Senior Communications Advisor på Accountancy Europe i Bryssel kan vara något för dig. Accountancy Europe består av en miljon medlemmar från 37 länder sammanslutna i 51 olika organisationer. Även FAR är en del av paraplyorganisationen. Mer om tjänsten på Accountancy Europes sajt.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp