Accountancy Europe söker IFRS-expert

30 augusti, 2018

Kan du rabbla IFRS alla beståndsdelar i sömnen? Sugen på att jobba i Bryssel? Då kanske tjänsten som IFRS-expert på Accountancy Europe, revisions- och rådgivningsbranschens europeiska paraplyorganisation, kan vara något för dig. Personen som eftersöks ska bland annat tala och skriva flytande engelska, räkna med att det förekommer mycket research – och vara bra på det – samt ha kunskaper kring EU:s lagförfarande. För fullständiga kriterier se Accountancy Europes webb.

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp