35 nya revisorer i augusti

3 september, 2021

I augusti 2021 fick Sverige 35 nya revisorer och två färskt registrerade revisionsbolag. Det skriver Revisorsinspektionen (RI) på webben. Det innebär att det i skrivande stund finns totalt 3 068 kvalificerade revisorer och 202 revisionsbolag i landet. Av dessa revisorer är den största andelen mellan 30-39 år gamla, framgår av RI:s statistik. Fler siffror finns på tillsynsmyndighetens webb.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp