”3:12 ett sällsynt gediget magplask”

14 november, 2016

”Att stimulera svenska entreprenörer genom bestraffning med mer krångel och högre skatter kan väl ingen inbilla sig? En vanlig kommentar bland småföretagare har blivit ’Starta inte företag, i vart fall inte i Sverige!’ Lägg alltså den senaste utredningen om 3:12-regler där den hör hemma – långt in i en byrålåda!”, skriver Leif Svensson, förbundsordförande i Småföretagarnas Riksförbund.

Han kallar också regeringens utredning om 3:12-reglerna ett ”magplask”, enligt samma pressmeddelande.

Även FAR:s generalsekreterare Dan Brännström har uttalat sig i frågan och då uttryckt oro.

– Det nya förslaget är generellt en försämring för landets entreprenörer, sa han i samband med att de nya reglerna presenterades.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp