3 av 5 nya BDO-partners kvinnor

13 september, 2019

BDO tar in fem nya partners, varav tre är kvinnor, meddelas i ett pressmeddelade. Samtliga tillträdde 1 september 2019.

– Det är fem mycket kompetenta partners som väljs in. Vi gläds åt att vårt jämställdhetsarbete ger resultat och att det är en bra spridning mellan våra fyra affärsområden, rådgivning, skatt, revision och företagsservice, säger Pether Römbo, ordförande i Delägarberedningen.

Dessa är Margareta Kleberg, auktoriserad revisor, Stockholm, Sara Andrén, kontorschef och redovisningskonult, Uppsala, Sarah Backlund, auktoriserad skatterådgivare, Stockholm, Christian Svetlik, trasaktionsrådgivare, Stockholm, och Thony Hannell, skattejurist, Göteborg.

Annons
Annons

Myndighetssatsning mot välfärdsbrottslighet

22 oktober, 2019 Myndigheterna arbetar allt närmare varandra för att bekämpa brott mot välfärdssystemen. 

FAR:s disciplinnämnd får färre anmälningar

22 oktober, 2019 Antalet anmälningar till FAR:s disciplinnämnd har minskat betydligt, visar en sammanställning.

Stor potential i digital ekonomisk rapportering

18 oktober, 2019 Digital rapportering får ett genombrott i år, spår Björn Rydberg, EY, samt XBRL Sweden.

SBO-rapportering gynnar revision av europeiska banker

17 oktober, 2019 SBO-rapportering leder till öppnare och mer meningsfulla revisioner i europeiska banker.

Deskjockeys har Norden som spelplan

14 oktober, 2019 Deskjockeys från Sverige öppnar kontor i Helsingfors med målet att bli nordiska digitala specialister.

 Upp