19 nya revisorer i maj

7 juni, 2021

I maj registrerades 19 nya revisorer och ett nytt revisionsbolag i Sverige. Det meddelar Revisorsinspektionen (RI) på webben. Det innebär att det i skrivande stund finns totalt 3 087 revisorer och 190 bolag i landet. Av de auktoriserade revisorerna är 1 016 (36,3 procent) kvinnor och 1 785 (63,7 procent) män, framgår av statistiken. Läs mer på RI:s webb.

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp