”Tiden är mogen för en ny standard”

Nyhet 17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

Nyhet 12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

 • Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  Nyhet 11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  Förmågan att tillämpa rätt

  Krönika 10 maj, 2021 Hans Peter Larsson: "Annars raseras snabbt förtroende och tillit, och med den rättssäkerheten."

  Vår professionella bedömning riskerar att komma i skymundan

  Debatt 7 maj, 2021 Heidi Nestlén: Fler regel- och doku­mentationskrav leder till ökat fokus på stan­dardisering.

  Framtidens redovisning i bostadsrättsföreningar

  Fördjupning 6 maj, 2021 Kan problem med redovisning i bostadsrättsföreningar avhjälpas med obligatorisk revision av kvalificerad revisor?

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  Nyhet 5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  Nyhet 4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  Nyhet 3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp