7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

Annons
Far Online

”Ju mer man ger desto mer får man tillbaka”

26 juni, 2020 En byrå som hjälper andra blir del av attraktionskraften i kampen om bra medarbetare.

Revisorer går mot ny yrkesroll

25 juni, 2020 Färsk studie: Anamma nya tekniska lösningar ett måste om revisorn vill hålla sig a jour.

Torbjörn Westman – i hållbarhetens tjänst

24 juni, 2020 Torbjörn Westman: Att arbeta i branschen för revisorns roll, kvalitetssäkringen och tryggheten är jäkligt roligt.

Prövningstillstånd för storlek på sanktionsavgift vid marknadsmanipulation

Fördjupning 23 juni, 2020 Carl Svernlöv och Natasha Blomqvist om Högsta domstolens prövningstillstånd i två mål.

Unik studie: Vilka blir revisorer och hur representativa är de?

22 juni, 2020 Unik forskningsstudie ska ta reda på vilka som väljer revisorsyrket – och vilka som stannar.

Var inte byxlös! Låt oss alla ta klivet in i den nya verkligheten – tillsammans

Krönika 18 juni, 2020 Sven Cristea: "De gamla sanningarna är ur spel".

Redovisning som styrmetod för hållbar utveckling i statliga företag

Fördjupning 17 juni, 2020 Christer Westermark om Agenda 2030 och de globala målen i relation till statliga bolags hållbarhetsarbete.

 Upp