Sökresultat

23 januari, 2017

XBRL en hit för myndigheter

Vinst i tid och pengar för myndigheter som börjar använda enklare överföring av standardiserad information.

1 september, 2016

Årsredovisning i XBRL-format snart möjlig

En digital tjänst för inlämning av årsredovisningar i XBRL-format är på gång. Bolagsverket har fått…

2 februari, 2016

XBRL blir standard i EU

28 januari fattade EU-kommissionen ett beslut som gör XBRL till en vedertagen standard inom EU.…

10 september, 2015

En milstolpe för XBRL

Nu är standarden på plats – nästa steg är att börja bygga applikationer. Det säger…

20 november, 2013

5 snabba till Stefan Svanström om XBRL

Stefan Svanström, riksdagsledamot för Kristdemokraterna. I en motion till riksdagen föreslår du att Sverige antar…

19 juli, 2013

Sverige på efterkälken när allt fler anammar XBRL

XBRL har blivit den globala de facto-standarden för elektronisk rapportering, men i Sverige saknas det…

28 januari, 2019

Lägesrapport: Digital inlämning av årsredovisning

Snart driftsätts taxonomi för årsredovisningar för aktiebolag som följer regelverket K3.

29 oktober, 2018

Klockan tickar för digital inlämning av finansiella rapporter

Björn Rydberg: Hög tid för noterade bolag inom EU att börja förbereda sig.

17 september, 2018

”Kan komma nya sätt för revisorerna att arbeta”

Som revisor gäller det att hålla sig uppdaterad inom XBRL-området i höst.

15 mars, 2018

7 frågor och svar om digital rapportering

Digital inlämning av årsredovisningar. Vad gäller egentligen? Kan alla bolag lämna in sin årsredovisning digitalt?

 Upp