Sökresultat

4 juli, 2019

PwC publicerar Skattebarometern 2019

Många bolag efterlyser en skattereform under mandatperioden.

26 juni, 2019

Skattejurist från Skeppsbron Skatt vinner uppsatspris

Blommor, diplom och 15 000 kronor i prispeng.

10 juni, 2019

”Komplex skatt lockade”

Flexibelt jobb präglat av ständiga förändringar. Så beskri­ver Jörgen Graner på KPMG sitt arbete.

3 juni, 2019

RSM stärker upp inom skatt

Skattejurist med erfarenhet från Skatteverket och PwC till RSM.

27 maj, 2019

Hur ska digitala tjänster beskattas?

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR, kommenterar angående International Fiscal Associations konferens.

20 maj, 2019

PwC frågar ut riksdagspartierna om skatt

Varje vecka fram till mitten av juni publiceras nya avsnitt på PwC:s webb.

17 maj, 2019

KPMG bäst på skatt – för fjärde året i rad

KPMG Sverige utnämns till National Tax Firm och Transfer Pricing Firm of the Year.

14 maj, 2019

Skattejurist från Deloitte till Skeppsbron Skatt

Nyrekryteringen Anders Lagerholm ska bygga upp Global Mobility Services på Skeppsbron Skatt.

29 april, 2019

Skattebrott och bokföringsbrott – när det gäller hobbyverksamheter samt vilande aktiebolag som innehåller ägares bostadsfastighet

”Åklagaren bör särskilt beakta både gränsdragningsproblem beträffande de inkomstskatterättsliga materiella reglerna och reglerna om skatteförfarandet.”

3 april, 2019

Auktoriserade skatterådgivare i april

Sex nya auktoriserade skatterådgivare – samtliga från Big 4.

 Upp