Sökresultat

17 maj, 2019

KPMG bäst på skatt – för fjärde året i rad

KPMG Sverige utnämns till National Tax Firm och Transfer Pricing Firm of the Year.

14 maj, 2019

Skattejurist från Deloitte till Skeppsbron Skatt

Nyrekryteringen Anders Lagerholm ska bygga upp Global Mobility Services på Skeppsbron Skatt.

29 april, 2019

Skattebrott och bokföringsbrott – när det gäller hobbyverksamheter samt vilande aktiebolag som innehåller ägares bostadsfastighet

”Åklagaren bör särskilt beakta både gränsdragningsproblem beträffande de inkomstskatterättsliga materiella reglerna och reglerna om skatteförfarandet.”

3 april, 2019

Auktoriserade skatterådgivare i april

Sex nya auktoriserade skatterådgivare – samtliga från Big 4.

28 mars, 2019

”Måste börja se mer kritiskt på skattesystemen

Forskaren Cristina Trenta ska granska kopplingen mellan skatter, mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbarhet.

27 mars, 2019

Luckor och andra brister i mervärdesskattelagen på fastighetsområdet

Björn Forssén fortsätter ta upp luckor och andra brister i mervärdesskattelagen, ML.

13 mars, 2019

Skatteverkets träffar för branschen drar igång

Skatteträffarna pågår mellan 13 mars och 12 april.

13 mars, 2019

FAR i nytt forskningsprojekt om skatter

Hur ska arbete, kapital och konsumtion beskattas i framtiden för att öka företagens konkurrenskraft?

8 mars, 2019

Efterfrågad funktion om moms tillbaka hos Skatteverket

Skatteverket återför funktionen för att se vilka momsrapporter och arbetsgivardeklarationer som lämnats in.

23 februari, 2019

Skatterådgivare blir mer granskare än rådgivare”

FAR:s skatteexpert Hans-Peter Larsson om att skatterådgivningen skiftar karaktär.

 Upp