Sökresultat

25 juni, 2019

Revisorsexamen: 72 procent godkända

Det högsta resulatatet sedan 2015.

20 juni, 2019

Tillsynsnämnden för revisorer avgör fem nya ärenden

Nya beslut från mötet 14 juni 2019.

19 juni, 2019

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

19 juni, 2019

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

18 juni, 2019

Framtidens revisor är en ”icke revisor

Sven Cristea: Därför er en ”icke revisor” någon att räkna med.

12 juni, 2019

Ny ordförande i Revisorsinspektionens examensråd

Lena Möllerström-Nording lämnar. Kristian Stensjö tar över.

5 juni, 2019

Revisorsinspektionen utökar personalstyrkan

Elizabeth Løchting och Ester Muwanga nya på RI.

29 maj, 2019

Timkravet för revisorer avskaffas

I stället för att räkna timmar ska RI titta närmare på utbildning och erfarenhet.

29 maj, 2019

Revisorstillsyn i Storbritannien ses över

Utredningens förslag har överlämnats till brittiska regeringen.

27 maj, 2019

RI lanserar ny sökmotor för revisorsregistret

Ska förenkla sökningen av auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag.

 Upp