Sökresultat

9 april, 2018

Regeringen: Revisionsplikten återinförs inte

Regeringen konstaterar i en skrivelse att det inte finns skäl att agera utifrån Riksrevisionens rapport.

22 mars, 2018

Seminarium om revisionsplikten med olika intressenter

Revisionsplikt – Är en höjning eller sänkning av gränsen bäst för landets företagsamhet?

24 januari, 2018

Levande debatt kring Riksrevisionens rapport om avskaffade revisionsplikten

Debatten rasar kring revisionspliktens vara och icke vara.

21 december, 2017

Revisionsplikten bör återinföras”

Riksrevisionen vill återinföra revisionsplikten för små aktiebolag. Granskningen välkomnas av FAR.

2 november, 2017

Ärligt talat, Dan! – om revisionsplikten

Under vinjetten Ärligt talat, Dan! ställer Balans vassa frågor till FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

18 januari, 2017

Riksdagen vill lätta på revisionsplikten

Regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten.

21 december, 2016

Riksrevisionen granskar avskaffandet av revisionsplikten

Riksrevisionen undersöker om regeringens avsedda effekter med avskaffandet av revisionsplikten för berörda aktiebolagen har infriats.

17 april, 2019

Ökad efterfrågan på auktoriserade redovisningskonsulter

Allt fler kreditgivare ställer krav. Saknas revisor i bolaget ska det finnas en auktoriserad redovisningskonsult.

1 oktober, 2018

”Revisionsbranschen en förebild för andra”

Revisionsbranschen har legat högt i tio års tid i SKI-mätningarna.

30 augusti, 2018

Val 2018: Hur vill riksdagspartierna nyttja revisionen i näringslivet?

Inför riksdagsvalet 9 september har Balans undersökt hur riksdagspartierna resonerar kring branschens heta frågor.

 Upp