Sökresultat

4 maj, 2018

Högre eller lägre gräns för revisionsplikt – vad är bäst för företagen?

Göran Johansson: ”Under alla omständigheter kvarstår frågeställningen: Är revisorsyrket något att satsa på inför framtiden?”.

9 april, 2018

Regeringen: Revisionsplikten återinförs inte

Regeringen konstaterar i en skrivelse att det inte finns skäl att agera utifrån Riksrevisionens rapport.

22 mars, 2018

Seminarium om revisionsplikten med olika intressenter

Revisionsplikt – Är en höjning eller sänkning av gränsen bäst för landets företagsamhet?

24 januari, 2018

Levande debatt kring Riksrevisionens rapport om avskaffade revisionsplikten

Debatten rasar kring revisionspliktens vara och icke vara.

21 december, 2017

Revisionsplikten bör återinföras”

Riksrevisionen vill återinföra revisionsplikten för små aktiebolag. Granskningen välkomnas av FAR.

2 november, 2017

Ärligt talat, Dan! – om revisionsplikten

Under vinjetten Ärligt talat, Dan! ställer Balans vassa frågor till FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

13 februari, 2017

”Inget samband mellan ekonomisk brottslighet och lättad revisionsplikt

Revisionsplikt: Inga belägg för att ekobrotten ökar – skriver Sofia Bildstein-Hagberg.

27 januari, 2017

Hej då revisionsplikt – hej ekobrott

2010 slopades revisionsplikten för mindre aktiebolag. Vad har det inneburit och vad händer härnäst?

18 januari, 2017

Riksdagen vill lätta på revisionsplikten

Regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten.

21 december, 2016

Riksrevisionen granskar avskaffandet av revisionsplikten

Riksrevisionen undersöker om regeringens avsedda effekter med avskaffandet av revisionsplikten för berörda aktiebolagen har infriats.

 Upp