Sökresultat

18 december, 2019

HGM Revision får godkänd utbildningsplan

HGM Revision blir den elfte revisionsbyrån att få utbildningsplanen godkänd.

26 november, 2019

Storbritannien söker nya vägar för revisionsreform

Det brittiska näringsdepartementet undersöker olika alternativ för att reformera kraven inom revision.

5 november, 2019

Utbildningsplanen godkänd för RSM Stockholm

RSM Stockholm har fått sin utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen.

26 mars, 2019

KPMG:s vd Magnus Fagerstedt lämnar

Magnus Fagerstedt lämnar KPMG med omedelbar verkan. Han och styrelsen är oense om framtiden.

22 februari, 2019

Klient eller kund – eller något tredje?

”Akademiker och praktiker borde skapa ett ord som bättre beskriver revisorns relation till den reviderade”.

11 januari, 2019

Hur får vi fler revisorsassistenter att stanna?

Beslutet att lämna re­visionsbranschen är associerat med individens uppfattningar om professionen.

21 december, 2018

Deloitte vinner tvist mot Allra

Allra måste betala rättegångskostnader och revisionsarvodet för Deloitte.

7 december, 2018

Grattis ARK till tio år

2008 öppnade FAR upp för auktoriserade redovis­ningskonsulter som medlemskategori. Balans söker upp två ursprungsmedlemmar.

6 december, 2018

”Det handlar om revision – inte liv och död”

Efter operation, cellgifter och strålning fick Lina Andersson ett nytt mål: starta egen revisionsbyrå.

 Upp