Sökresultat

6 september, 2019

Karriärkulturen avgör om redovisningsekonomerna stannar

Karriärmöjligheter är avgörande för redovisningsspecialisters motivation att stanna kvar hos sin arbetsgivare

5 september, 2019

Steg framåt: Standard för kommunal redovisning

FAR, SKL, och Skyrev närmar sig gemensam standard för revisionen av kommunal redovisning.

2 september, 2019

Snart dags för Sveriges bästa årsredovisning

24 september koras Sveriges bästa årsredovisning i fyra kategorier.

20 augusti, 2019

Redovisning av koncerninterna fusioner – alternativa fusioner i en struktur med mormoderbolag, moderbolag och dotterbolag

Jan-Hugo Nihlén och Sven-Arne Nilsson skriver om högaktuella ämnet redovisning av koncerninterna fusioner.

12 augusti, 2019

FAR publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2018/2019

Vd Karin Apelman kommenterar.

27 juni, 2019

BFN remitterar regelverk för redovisning av fusion

Remisstiden går ut 15 oktober 2019.

26 juni, 2019

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

14 juni, 2019

Ericsson vinner FAR-priset Bästa redovisning av hållbarhet

FAR belönar företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete.

11 juni, 2019

PwC: Nominera till Årets redovisning i den ideella sektorn

Senaste datum att nominera är 30 juni 2019.

28 maj, 2019

Saldo Redovisning flyttklara

Från Vasastan till Södermalm.

 Upp