Sökresultat

8 juli, 2020

FAR förstärker inom revision, redovisning, och rådgivning

Anlitar Lennart Danielsson med 25 års erfarenhet från PwC.

7 juli, 2020

Redovisning av omställningsstöd

FAR:s Operativa grupp för finansiell rapportering avseende redovisning av omställningsstödet.

24 juni, 2020

FAR publicerar senaste års- och hållbarhetsredovisningen

Verksamhetsåret 2019/20 präglades av framgångar men också av effekterna av coronapandemin.

22 juni, 2020

FAR auktoriserar 32 redovisnings- och lönekonsulter

23 redovisningskonsulter och nio lönekonsulter har blivit godkända.

17 juni, 2020

Redovisning som styrmetod för hållbar utveckling i statliga företag

Christer Westermark om Agenda 2030 och de globala målen i relation till statliga bolags hållbarhetsarbete.

17 juni, 2020

Grant Thornton presenterar årsredovisning

”Stolt över vår tillsammans-anda”.

16 juni, 2020

PwC söker nomineringar till årsredovisningspris

Årets redovisning i den ideella sektorn 2020 delas ut för nittonde året.

12 juni, 2020

Redovisningsmässiga aspekter föranledda av covid-19

Pernilla Lundqvist och Jörgen Nilsson: ”Vi står inför en djup lågkonjunktur”.

8 juni, 2020

Bokföringsnämnden remitterar förslag på redovisningsfrågor

Med anledning av coronaviruset.

19 maj, 2020

Redovisning av kreditförluster i svenska banker – vilka effekter får vi under coronakrisen jämfört med tidigare finansiella kriser?

Nu testas IFRS-standarden för redovisning av kreditförluster i ekonomisk kris. Niclas Hellman skriver om ECL-modellen.

 Upp