Sökresultat

24 april, 2019

Ett enat motstånd mot bedrägeri och korruption

Nigel Iyer och Carina Sörqvist: ”Enligt vår erfarenhet är det inte svårt att identifiera bedrägeri”.

30 januari, 2019

Danmark bäst på antikorruption

Transparency Internationals senaste korruptionsindex är publicerad.

26 februari, 2017

IFAC: Revisorer minskar korruption

IFAC har nyligen släppt en undersökning som visar att revisorer bidrar till att minska korruption.

5 juli, 2016

Balans granskar: Mutbrott och korruption

Det råder ingen tvekan att det finns länder där korruption och mutor är ett större…

1 juni, 2016

”Tidningstestet” bidrar till minskad korruption

Tillsammans mot korruption arrangerade på tisdags eftermiddagen ett mingel med diskussioner kring hur man kan…

22 april, 2016

Svenska företag blundar för korruptionsrisk

Fyra av tio anställda på svenska storföretag tycker att det är berättigat att på något…

14 juni, 2019

Ericsson vinner FAR-priset Bästa redovisning av hållbarhet

FAR belönar företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete.

28 mars, 2019

”Måste börja se mer kritiskt på skattesystemen”

Forskaren Cristina Trenta ska granska kopplingen mellan skatter, mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbarhet.

12 mars, 2019

För statliga myndigheter finns redan krav på hållbarhetsrapportering

Debattreplik: ”Generella krav liknande de i ÅRL skulle inte bidra till en mer enhetlig rapportering”.

28 februari, 2019

Stora brister i lagstadgade hållbarhetsrapporter

För att hållbarhetsrapporter­na ska vara användbara som underlag mellan intressenter och företag måste bristerna åtgärdas.

 Upp