Sökresultat

30 januari, 2019

Danmark bäst på antikorruption

Transparency Internationals senaste korruptionsindex är publicerad.

26 februari, 2017

IFAC: Revisorer minskar korruption

IFAC har nyligen släppt en undersökning som visar att revisorer bidrar till att minska korruption.

5 juli, 2016

Balans granskar: Mutbrott och korruption

Det råder ingen tvekan att det finns länder där korruption och mutor är ett större…

1 juni, 2016

”Tidningstestet” bidrar till minskad korruption

Tillsammans mot korruption arrangerade på tisdags eftermiddagen ett mingel med diskussioner kring hur man kan…

22 april, 2016

Svenska företag blundar för korruptionsrisk

Fyra av tio anställda på svenska storföretag tycker att det är berättigat att på något…

28 mars, 2019

”Måste börja se mer kritiskt på skattesystemen”

Forskaren Cristina Trenta ska granska kopplingen mellan skatter, mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbarhet.

12 mars, 2019

För statliga myndigheter finns redan krav på hållbarhetsrapportering

Debattreplik: ”Generella krav liknande de i ÅRL skulle inte bidra till en mer enhetlig rapportering”.

28 februari, 2019

Stora brister i lagstadgade hållbarhetsrapporter

För att hållbarhetsrapporter­na ska vara användbara som underlag mellan intressenter och företag måste bristerna åtgärdas.

18 februari, 2019

Hållbarhetsrapportering- något vi måste kunna lita på

Per Johansson: Hållbarhet blir en allt viktigare del i rapporteringen men systemet uppvisar stora brister.

22 november, 2018

PwC-rapport: Företagens hållbarhetsredovisningar har stora brister

Här är de fem vanligaste bristerna i hållbarhetsrapporteringen.

 Upp