Sökresultat

18 mars, 2019

Jämställdhet – vi måste alla bli bättre

Sven Cristea skriver om vikten av mångfald sett till kön, ålder, kulturell eller etnisk bakgrund.

7 mars, 2019

Balans jämställdhetsundersökning 2019: Ett steg i rätt riktning

Aspia leder jämställdhetsligan med 33 procent kvinnliga delägare. Det visar Balans årliga jämställdhetsundersökning. 

7 mars, 2019

Jämställdhet 2019: Jumboplats för BDO – men det går framåt

BDO har ökat sin andel kvinnliga delägare sedan förra året men ligger ändå sämst till.

21 januari, 2019

BDO fokuserar på jämställdhet

BDO satsar på jämställdhet via coachingprogramet YOU.

8 mars, 2018

Balans jämställdhetsundersökning 2018: Backlash för jämställdheten i branschen

Balans jämställdhetsundersökning 2018: Utvecklingen på delägarnivå har stannat upp.

8 mars, 2018

Ärligt talat, Dan! – om jämställdhet 2018

Balans ställer varje månad vassa frågor till FAR:s generalsekreterare Dan Brännström. Fokus: Om jämställdhet 2018.

7 mars, 2018

Vinsterna med jämställdhet är uppenbara

Anna Johnson tror på ökat fokus på jämställdhet i alla led.

8 februari, 2018

Hur är det med jämställdheten i branschen?

Samtliga stora revisionsbyråer säger att jämställdhet är en prioriterad fråga.

17 mars, 2017

FAR-podden: Jämställdhet viktigt för branschens millennials

Jämställdhet är en ytterst viktig fråga för revisionsbyråerna. Speciellt för gruppen Millennials.

9 mars, 2017

Ärligt talat, Dan! – om jämställdhet 2017

Under vinjetten Ärligt talat, Dan! ställer vi månatligen vassa frågor till FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

 Upp