Sökresultat

11 september, 2020

Ordet ”uppströms” missvisande i förhållande till EU-rätten

Björn Forssén: Luckor och brister beträffande förarbetena till mervärdesskattelagen.

8 september, 2020

BDO i Uppsala i nya lokaler vid Fyrisån

Har på kort tid fått dubbelt så många anställda.

20 augusti, 2020

IMM uppdaterar Näringslivskoden: ”Korruptionsrisker finns i alla organisationer

IMM reviderar Näringslivskoden och ger den ett nytt namn.

10 juni, 2020

”Det går att överföra sin auktorisation som revisor från annat land”

John Johansson pluggade till revisor i Australien och började på KPMG. Så överförde han auktorisationen.

4 juni, 2020

Ansökan om auktorisation som e-tjänst

RI breddar utbudet av e-tjänster.

27 maj, 2020

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

25 februari, 2020

Riksrevisionen kommenterar missvisande medieuppgifter

Riksrevisor Stefan Lundgren tar ton.

10 februari, 2020

Anders Vidén näst yngst att få godkänt på revisorsprovet: ”Auktorisationen en kvalitetsstämpel”

Anders Vidén från PwC i Stockholm är en av 111 personer som klarade senaste revisorsprovet.

29 november, 2019

Kan du definiera rättvisande bild?

Val av ord kan vara viktiga, skriver krönikören Jan Marton.

21 november, 2019

Fler USA-företag redovisar hållbarhet

Antalet företag i USA som redovisar hållbarhet ökar.

 Upp