Sökresultat

22 maj, 2019

Interimtjänster – ett växande affärsområde

I en omvärld där företagen snabbt ska klara förändring­ar stiger efterfrå­gan på olika tillfälliga lös­ningar.

23 maj, 2019

”Vi känner oss lite som en start-up”

KPMG:s interimavdelning InterimService för­väntas fyrdubbla tillväxten inom de närmaste åren.

 Upp