Sökresultat

12 mars, 2019

För statliga myndigheter finns redan krav på hållbarhetsrapportering

Debattreplik: ”Generella krav liknande de i ÅRL skulle inte bidra till en mer enhetlig rapportering”.

28 februari, 2019

BFN om EU-kommissionens riktlinjer för hållbarhetsrapportering

EU-kommissionen publicerar konsultation som ska besvaras senast 20 mars 2019. 

18 februari, 2019

Hållbarhetsrapportering- något vi måste kunna lita på

Per Johansson: Hållbarhet blir en allt viktigare del i rapporteringen men systemet uppvisar stora brister.

19 december, 2018

FAR tar fram ny FAQ för hållbarhetsrapportering

Nya FAQ:n är ett komplement till den som togs fram år 2016.

14 maj, 2017

Hållbarhetsrapportering i de största bolagen – trender och tendenser

Susanne Arvidsson: Det kan vi lära av hur de största svenska börsbolagen rapporterar kring hållbarhet.

6 december, 2016

Debattpanelen: Så tycker vi om hållbarhetsrapportering enligt ÅRL

Hoppas att företagen ser värdet i att använda en standard för att presentera sin hållbarhetsinformation.

22 november, 2016

Varför hållbarhetsrapportering?

Företagen måste upprätthålla en hållbarhetsrapport. Men vad tjänar det till?

17 november, 2016

Hållbarhetsrapportering – 5 framgångstips för revisorn och företaget

Skarpt läge år 2017. Hållbarhetsspecialisterna Isabelle Hammarström och Torbjörn Westman bjuder på sina bästa tips.

27 oktober, 2016

Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL: ”Det är viktigt med en gemensam praxis”

Från årsskiftet måste stora företag upprätta hållbarhetsrapporter. Nu har FAR har satt ihop en FAQ.

13 oktober, 2016

Oklarheter om hållbarhetsrapportering för dotterföretag

De nya EU-reglerna om hållbarhetsrapportering har i Sverige införts på ett oklart sätt.

 Upp