Sökresultat

2 mars, 2020

FAR vill stärka regelverket för hållbarhetsrapportering

FAR svarar på remiss från EU-kommissionen.

12 mars, 2019

För statliga myndigheter finns redan krav på hållbarhetsrapportering

Debattreplik: ”Generella krav liknande de i ÅRL skulle inte bidra till en mer enhetlig rapportering”.

28 februari, 2019

BFN om EU-kommissionens riktlinjer för hållbarhetsrapportering

EU-kommissionen publicerar konsultation som ska besvaras senast 20 mars 2019. 

18 februari, 2019

Hållbarhetsrapportering- något vi måste kunna lita på

Per Johansson: Hållbarhet blir en allt viktigare del i rapporteringen men systemet uppvisar stora brister.

19 december, 2018

FAR tar fram ny FAQ för hållbarhetsrapportering

Nya FAQ:n är ett komplement till den som togs fram år 2016.

14 maj, 2017

Hållbarhetsrapportering i de största bolagen – trender och tendenser

Susanne Arvidsson: Det kan vi lära av hur de största svenska börsbolagen rapporterar kring hållbarhet.

6 december, 2016

Debattpanelen: Så tycker vi om hållbarhetsrapportering enligt ÅRL

Hoppas att företagen ser värdet i att använda en standard för att presentera sin hållbarhetsinformation.

22 november, 2016

Varför hållbarhetsrapportering?

Företagen måste upprätthålla en hållbarhetsrapport. Men vad tjänar det till?

17 november, 2016

Hållbarhetsrapportering – 5 framgångstips för revisorn och företaget

Skarpt läge år 2017. Hållbarhetsspecialisterna Isabelle Hammarström och Torbjörn Westman bjuder på sina bästa tips.

27 oktober, 2016

Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL: ”Det är viktigt med en gemensam praxis”

Från årsskiftet måste stora företag upprätta hållbarhetsrapporter. Nu har FAR har satt ihop en FAQ.

 Upp