Sökresultat

28 mars, 2019

FAR: Nominera till Bästa redovisning av hållbarhet

Sista nomineringsdatum 1 maj. Prisutdelning sker i Stockholm 12 juni.

17 mars, 2019

PwC-rapport: Brister i kommunernas hållbarhetsarbete

106 kommuner svarar på frågor kring hur de agerar i hållbarhetsfrågor.

12 mars, 2019

För statliga myndigheter finns redan krav på hållbarhetsrapportering

Debattreplik: ”Generella krav liknande de i ÅRL skulle inte bidra till en mer enhetlig rapportering”.

28 februari, 2019

Stora brister i lagstadgade hållbarhetsrapporter

För att hållbarhetsrapporter­na ska vara användbara som underlag mellan intressenter och företag måste bristerna åtgärdas.

28 februari, 2019

BFN om EU-kommissionens riktlinjer för hållbarhetsrapportering

EU-kommissionen publicerar konsultation som ska besvaras senast 20 mars 2019. 

18 februari, 2019

Hållbarhetsrapportering- något vi måste kunna lita på

Per Johansson: Hållbarhet blir en allt viktigare del i rapporteringen men systemet uppvisar stora brister.

8 januari, 2019

Hållbarhet och finans ny utbildning på Handels

”Kombinerar perspektiv från forskningen med praktiska infallsvinklar”.

19 december, 2018

FAR tar fram ny FAQ för hållbarhetsrapportering

Nya FAQ:n är ett komplement till den som togs fram år 2016.

22 november, 2018

PwC-rapport: Företagens hållbarhetsredovisningar har stora brister

Här är de fem vanligaste bristerna i hållbarhetsrapporteringen.

25 oktober, 2018

Hållbarhet – så hjälper du kunderna se risker och möjligheter

Yvonne Jansson: Revisorer och redovis­ningskonsulter måste ta större ansvar för att hjälpa kunderna med hållbarhetsarbe­tet.

 Upp