Sökresultat

4 oktober, 2019

Hållbarhet hett för ekonomer

Utbildningsprogrammet Sustainergies Academy, där bland annat Grant Thornton är utbildningspartner, har fått nästan 400 ansökningar.

17 september, 2019

Fika med Charlotte Söderlund: Hållbarhet allt oftare på styrelsernas bord

FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling ska vägleda revisorer kring lagstadgade hållbarhetsrapporter.

12 augusti, 2019

FAR publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2018/2019

Vd Karin Apelman kommenterar.

26 juni, 2019

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

14 juni, 2019

Ericsson vinner FAR-priset Bästa redovisning av hållbarhet

FAR belönar företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete.

28 maj, 2019

Entreprenörens nästa steg – hållbarhet

Anna Johnson: ”Vi behöver möta den ökade efterfrågan på hållbarhet genom breddad rådgivning.”

28 mars, 2019

FAR: Nominera till Bästa redovisning av hållbarhet

Sista nomineringsdatum 1 maj. Prisutdelning sker i Stockholm 12 juni.

17 mars, 2019

PwC-rapport: Brister i kommunernas hållbarhetsarbete

106 kommuner svarar på frågor kring hur de agerar i hållbarhetsfrågor.

12 mars, 2019

För statliga myndigheter finns redan krav på hållbarhetsrapportering

Debattreplik: ”Generella krav liknande de i ÅRL skulle inte bidra till en mer enhetlig rapportering”.

28 februari, 2019

Stora brister i lagstadgade hållbarhetsrapporter

För att hållbarhetsrapporter­na ska vara användbara som underlag mellan intressenter och företag måste bristerna åtgärdas.

 Upp