Sökresultat

24 juni, 2020

FAR publicerar senaste års- och hållbarhetsredovisningen

Verksamhetsåret 2019/20 präglades av framgångar men också av effekterna av coronapandemin.

12 augusti, 2019

FAR publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2018/2019

Vd Karin Apelman kommenterar.

26 juni, 2019

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

22 november, 2018

PwC-rapport: Företagens hållbarhetsredovisningar har stora brister

Här är de fem vanligaste bristerna i hållbarhetsrapporteringen.

19 oktober, 2016

Lyft för hållbarhetsredovisningen när GRI blir standard

Global Sustainability Standards Board (GSSB) har lanserat världens första standard för hållbarhetsredovisning.

8 februari, 2016

Från hållbarhetsrapportering och bestyrkande till hållbarhetsredovisning och revision

Hållbarhetsfrågor har fått en ökad betydelse för företagen och redovisningen har utvecklats genom olika ramverk…

5 februari, 2015

Implementering av redovisning som styrmetod – Om hållbarhetsredovisningens effekter i statligt ägda företag

Vilka effekter fick kravet på hållbar­hetsredovisningen i de svenska statli­ga bolagen? Denna fråga har Christer…

23 juni, 2021

Grant Thornton redovisar ökad kundnöjdhet

Offentliggör den integrerade års- och hållbarhetsredovisningen för verksamhetsåret 2020/21.

18 maj, 2021

Internationell kapplöpning om ny hållbarhetsstandard

EU har bestämt sig för att utveckla egen standard för hållbarhetsrapportering.

5 maj, 2021

”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

 Upp