Sökresultat

12 augusti, 2019

FAR publicerar Års- och hållbarhetsredovisning 2018/2019

Vd Karin Apelman kommenterar.

26 juni, 2019

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

22 november, 2018

PwC-rapport: Företagens hållbarhetsredovisningar har stora brister

Här är de fem vanligaste bristerna i hållbarhetsrapporteringen.

19 oktober, 2016

Lyft för hållbarhetsredovisningen när GRI blir standard

Global Sustainability Standards Board (GSSB) har lanserat världens första standard för hållbarhetsredovisning.

8 februari, 2016

Från hållbarhetsrapportering och bestyrkande till hållbarhetsredovisning och revision

Hållbarhetsfrågor har fått en ökad betydelse för företagen och redovisningen har utvecklats genom olika ramverk…

5 februari, 2015

Implementering av redovisning som styrmetod – Om hållbarhetsredovisningens effekter i statligt ägda företag

Vilka effekter fick kravet på hållbar­hetsredovisningen i de svenska statli­ga bolagen? Denna fråga har Christer…

17 september, 2019

Fika med Charlotte Söderlund: Hållbarhet allt oftare på styrelsernas bord

FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling ska vägleda revisorer kring lagstadgade hållbarhetsrapporter.

18 juni, 2019

Grant Thornton omsätter 1,5 miljard

GT ökar 5,2 procent.

14 juni, 2019

Ericsson vinner FAR-priset Bästa redovisning av hållbarhet

FAR belönar företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete.

28 maj, 2019

Entreprenörens nästa steg – hållbarhet

Anna Johnson: ”Vi behöver möta den ökade efterfrågan på hållbarhet genom breddad rådgivning.”

 Upp