Sökresultat

11 september, 2020

Ordet ”uppströms” missvisande i förhållande till EU-rätten

Björn Forssén: Luckor och brister beträffande förarbetena till mervärdesskattelagen.

29 juni, 2020

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

27 maj, 2020

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

14 maj, 2020

KPMG:s skattechef nominerad till europeiskt pris

Tina Zetterlund kan bli utnämnd till European Tax Practice Leader of the Year.

11 maj, 2020

EU-kommissionen: OK skjuta upp informationsplikt för skatterådgivare

EU-kommissionen ger alternativet att skjuta på implementeringen av informationsplikt för skatterådgivare.

16 april, 2020

EY World Entrepreneur Of The Year 2020 anordnas digitalt

”Inte motiverat att samla deltagare från hela världen”.

17 mars, 2020

Coronaviruset: Accountancy Europe går online

Framflyttade evenemang och digitala möten.

16 mars, 2020

Corona: FAR fokuserar på onlineutbildningar

Med anledning av coronavirusets omfattning.

6 mars, 2020

Hon leder unik granskning av jämställdheten i EU

EU:s budget ska granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Ansvarig är Eva Lindström från Europeiska revisionsrätten.

25 februari, 2020

Riksrevisionen kommenterar missvisande medieuppgifter

Riksrevisor Stefan Lundgren tar ton.

 Upp