Sökresultat

26 januari, 2017

IESBA sätter ned foten – första steget mot ny etikkod

I december i år kommer en uppdaterad etikkod för hela branschen.

13 september, 2016

Etik på agendan när FAR besökte Riksrevisionen

Revisionens utmaningar, möjligheter och fokus på etiken var några av FAR:s generalsekreterares Dan Brännströms punkter.

1 september, 2016

”Riksrevisorns agerande strider mot yrkesetiken

FAR:s generalsekreterare Dan Brännström är glasklar när Dagens Nyheter (DN) frågar honom om riksrevisor Ulf…

23 augusti, 2016

Riksrevisionen ser över sina etikregler

Yrkesetiken är betydligt mer omfattande för privat revision än offentlig. Det visar Balans genomgång. Riksrevisionen…

27 juni, 2016

Så påverkas yrkesetiken av EU:s revisionspaket

Strängare regler för oberoende sätter avtryck i de yrkesetiska reglerna. FAR:s aktuella etik-uttalande vägleder revisorer…

19 maj, 2016

FAR:s policygrupp för etik kommenterar EU:s revisorsförordning

I EU:s revisorsförordning, som ska tillämpas vid revision av företag av allmänt intresse, finns ett…

4 mars, 2016

Ändringar i IESBA:s Etikkod

IESBA planerar ändringar i etikkoden (Code of Ethics for Professional Accountants) och har tre förslag…

2 maj, 2019

Är avreglerade revisorer lika kompetenta?

Jan Marton: Ökad flexibilitet i vägen till auktorisation lägger ökat ansvar på revisionsföretagen.

20 februari, 2019

På den internationella scenen

Med femton års erfarenhet av revisorsfrågor rattar Helene Agélii nu sitt nya uppdrag.

15 januari, 2019

3 frågor till NRF:s nya generalsekreterare Helene Agélii

Sedan årsskiftet är Helene Agélii de nordiska revisorernas gemensamma röst på de internationella arenorna.

 Upp