Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

Annons
Annons

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

På väg mot framtidens revision

Debatt 25 juni, 2019 Debattreplik: Karin Apelman svarar Per Johansson.

Staka ut vägen mot den framtida revisionen

Debatt 24 juni, 2019 Per Johansson: Har EU:s revisionspaket inneburit de stora förändringar för revisionsbranschen som eftersträvades? 

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

Framtidens revisor är en ”icke revisor”

Krönika 18 juni, 2019 Sven Cristea: Därför er en "icke revisor" någon att räkna med.

Experten: 8 frågor och svar om semester och semesterlön

17 juni, 2019 Balans vänder sig till advokat Anneli Lönnborg för att få svar på frågor om semester.

 Upp