Genombrott för revision i mindre företag

23 mars, 2018 Globala standardsättaren IAASB går vidare med projektet för att anpassa revisionen i mindre företag.

”Vi behöver göra en radikal förenkling – skapa ett AB light”

22 mars, 2018 FAR:s generalsekreterare Dan Brännström lanserar förslag om ny bolagsform.

Vi ska samarbeta – inte konkurrera – om kunden!

Debatt 22 mars, 2018 ”Redovis­ningskonsulten och revisorn har olika arbetsupp­gifter och våra olika insat­ser kompletterar varandra.”

Annons

Osäkerhet hos revisorer om förbjudna lån

21 mars, 2018 Revisorer anmärker på förbjudna lån trots att det juridiskt inte är en korrekt bedömning.

Högre avkastning i börsbolag med stort personligt ägande – myt eller sanning?

Fördjupning 20 mars, 2018 "Resultaten blev rätt häpnadsväckande" - så påverkar person- och grundarägande aktieavkastningen.

”Med öppen inställning faller bitarna på plats”

19 mars, 2018 Malin Inestam: Våga prova och att ta möjligheterna när de dyker upp.

Med styrelsen i första rummet

Krönika 18 mars, 2018 "Att styrelsearvoden beskattas som inkomst av tjänst får större implikationer än vad man först tror"

Per Holknekt: Det är bättre att vara lite sämre

Krönika 17 mars, 2018 "Det är ovanpå allt såväl effektivare, billigare och framför allt bra mycket roligare"

Hur ser framtidens revision ut?

16 mars, 2018 Förväntningar på framtidens revision? Det ska diskuteras vid ett seminarium i riksdagen 26 april.

Redovisningstillsynen flyttas från börserna

16 mars, 2018 Regeringen vill se nya regler för redovisningstillsynen. Föreslås flyttas från börserna till oberoende övervakningsorgan.

 Upp