Klassificering av finansiella instrument – skuld eller eget kapital del 3

Fördjupning 21 februari, 2019 Så ska redovisningen av sammansatta instrument hanteras i enlighet med IASB-modellen.

På den internationella scenen

20 februari, 2019 Med femton års erfarenhet av revisorsfrågor rattar Helene Agélii nu sitt nya uppdrag.

Jag var en millimeter från att bli revisor

Krönika 19 februari, 2019 "Jag när en besatthet av siffror och hade drömmar att bli ekonom. Business och siffror."

Hållbarhetsrapportering- något vi måste kunna lita på

Debatt 18 februari, 2019 Per Johansson: Hållbarhet blir en allt viktigare del i rapporteringen men systemet uppvisar stora brister.

Informationsskyldighet – inte bara för skatterådgivare

18 februari, 2019 FAR:s Hans Peter Larsson uppmanar även revisorer och konsulter att engagera sig i frågan.

Rörelseförvärv enligt IFRS 3, trettonde året – spänningen stiger, IASB överväger förändringar

Fördjupning 15 februari, 2019 Hur identifierar noterade företag immateriella tillgångar? Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson undersöker.

Flyttad redovisning av momsen skapar ny oro bland löne- och redovisningskonsulter

14 februari, 2019 Nytt bakslag för många konsulter. 1 mars ändras sättet att redovisa momsen på Skatteverkets webb.

”Därför behövs en HQ-kommission”

14 februari, 2019 Carl Svernlöv om HQ-affären: ”Den centrala frågan är om FI verkligen hade fog för återkallelsen.”

NRF i Stockholm – hetaste frågorna 2019

13 februari, 2019 Under onsdagen träffas Nordiska Revisorsförbundet (NRF) för att komma överens om vägen framåt.

Skatteverket efter kritiken: ”Önskemålen finns på vår prioriterade lista”

13 februari, 2019 Nu ska Skatteverket se över vad som behöver ändras i AGI-systemet.

 Upp