Hej Maria Borelius – moderator Bästa redovisning av hållbarhet!

20 april, 2018 14 juni delar FAR ut priset Bästa redovisning av hållbarhet. Vi träffar moderator Maria Borelius.

Experten svarar: Då har revisorn tystnadsplikt

19 april, 2018 FAR:s medlemsrådgivning får ofta frågor om revisorns tystnadsplikt. Balans vänder sig till advokat Carl Svernlöv.

Revisor varnas av RI efter granskning av varulager

18 april, 2018 Basera granskning av varulager på om den interna kontrollen är god eller inte räcker inte.

Annons
Annons

Ärligt talat, Dan! – om revisorsyrket

17 april, 2018 Balans ställer med jämna mellanrum vassa frågor till FAR:s generalsekreterare Dan Brännström. Fokus: Revisorsyrket.

Vårbudgeten: Sju miljoner extra till oannonserade kontroller

16 april, 2018 Arbetsplatserna kan räkna med fortsatta oannonserade besök från Skatteverket i kampen mot svartarbete.

Rörelseförvärv enligt IFRS 3, tolfte året – ett dussin år utan uppenbar inlärningseffekt

Fördjupning 13 april, 2018 Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson har åter studerat hur noterade företag identifierar immateriella tillgångar.

”IASB bör fortsätta revidera skulddefinitionen”

12 april, 2018 Prisade Gustav Källén och Adam Hjalmarsson är säkra på sin sak.

Succéstart för digital inlämning av årsredovisning

11 april, 2018 26 mars öppnade Bolagsverket möjligheten för digital rapportering. Balans intervjuar Nina Brede.

HQ-domen visar att aktiebolagsrätten måste förnyas

Debatt 10 april, 2018 Sussi Kvart: Jag menar att tiden är mogen att införa regler i Sverige om koncernrätt.

Regeringen: Revisionsplikten återinförs inte

9 april, 2018 Regeringen konstaterar i en skrivelse att det inte finns skäl att agera utifrån Riksrevisionens rapport.

 Upp