Klassificering av skulder, kort- eller långfristiga?

Fördjupning 17 maj, 2019 Jörgen Nilsson och Johan Roempke: Angående om lån ska klassificeras som kort- eller långfristig skuld.

Hovrättens friande dom mot Grant Thornton står fast

17 maj, 2019 Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet mellan Troms Kraft och Grant Thornton.

Saldo Redovisnings vd utnämnd till supertalang

16 maj, 2019 Matias Aphram, vd Saldo Redovisning, har utsetts till en av Sveriges 101 Supertalanger 2019.

Annons
Annons

Aspekter på företrädaransvaret – med utgångspunkt i tidigare artiklar i Balans

Fördjupning 14 maj, 2019 I denna artikel återkommer Björn Forssén till tidigare artiklar angående företrädaransvarsperspektivet.

Fortsatt skyhögt förtroende för revisionsbranschen

13 maj, 2019 Förtroendet och kundnöjdheten i revisionsbranschen är fortsatt mycket stark jämfört med andra branscher.

Månadens medlem: Sven-Arne Nilsson

10 maj, 2019 Sven-Arne Nilsson är redovisningsspecialist på Deloitte och har studerat hur företagen identifierar immateriella tillgångar.

Experten: Nya regler för vouchers – det här gäller

8 maj, 2019 Britt-Inger Andersson svarar på de vanligaste frågorna kring nya regler för vouchers.

IFRS 17 i ömsesidiga livförsäkringsföretag

Fördjupning 7 maj, 2019 En del av företagens tjänstepensionsåtaganden tryggas i ömsesidiga livförsäkringsföretag. Henrik Persson belyser ett antal frågeställningar.

Framgångsformeln stavas delaktighet

6 maj, 2019 Är inkluderande ledarskap nyckeln till framgångsrik förändringsresa? Balans besöker Årets framtidsbyrå 2018: baks & co.

 Upp