Statligt stöd vid hyresrabatter

Fördjupning 5 augusti, 2020 Ska hyresrabatter hanteras på samma sätt som en intäkt ur ett momsperspektiv? I den här…

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Annons
Far Online

Redovisning av omställningsstöd

Fördjupning 7 juli, 2020 FAR:s Operativa grupp för finansiell rapportering avseende redovisning av omställningsstödet.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

Förvaltningsrevisionen – behov av utveckling av den goda revisionsseden

Fördjupning 2 juli, 2020 Henrik Persson: Problem och svagheter i den nuvarande vägledningen för förvaltningsrevisionen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

 Upp