Rörelseförvärv enligt IFRS 3, trettonde året – spänningen stiger, IASB överväger förändringar

Fördjupning 15 februari, 2019 Hur identifierar noterade företag immateriella tillgångar? Björn Gauffin och Sven-Arne Nilsson undersöker.

Flyttad redovisning av momsen skapar ny oro bland löne- och redovisningskonsulter

14 februari, 2019 Nytt bakslag för många konsulter. 1 mars ändras sättet att redovisa momsen på Skatteverkets webb.

”Därför behövs en HQ-kommission”

14 februari, 2019 Carl Svernlöv om HQ-affären: ”Den centrala frågan är om FI verkligen hade fog för återkallelsen.”

NRF i Stockholm – hetaste frågorna 2019

13 februari, 2019 Under onsdagen träffas Nordiska Revisorsförbundet (NRF) för att komma överens om vägen framåt.

Skatteverket efter kritiken: ”Önskemålen finns på vår prioriterade lista”

13 februari, 2019 Nu ska Skatteverket se över vad som behöver ändras i AGI-systemet.

Skatteverkets system för AGI ger konsulterna extraarbete

13 februari, 2019 Redovisningskonsulter och lönekonsulter har stött på problem när de använt Skatteverkets nya tjänst AGI.

Redovisningskonsulten som blev ekonomichef

12 februari, 2019 Ann-Sofie Kjellberg, tidigare auktoriserad redovisningskonsult på PwC/Aspia och FAR-aktiv, kan titulera sig ny ekonomichef på Mazars. 

”Vi hjälper nyanlända på deras språk”

11 februari, 2019 På Lots Ekonomi i Borås hjälper Mångfaldsgruppen nyanlända att starta företag – på deras språk.

”Vi är en bro mellan företag och nyanlända”

11 februari, 2019 Novare Potential-grundaren Farzad Golchin ger sina bästa tips för att lyckas. 

Kommunal revision – RI sneglar på nordiska grannar

11 februari, 2019 RI ser över om det finns förutsättningar att införa auktorisation för kommunala revisorer.

 Upp